Open Shortest Path First

Protokol OSPF po slovensky? Získajte komplexné znalosti o dynamickom smerovaní IP paketov. Tieto stránky sú platformou určenou všetkým so záujmom o dynamické smerovanie IP paketov a najmä protokol OSPF.

Zistiť viac

Open Shortest Path First (OSPF) protokol je dynamický smerovací protokol určený pre IP siete. Ide o protokol so stavom linky, ktorý spadá do skupiny IGP protokolov používaných vrámci autónómnych systémov. Aktuálne je definovaný vo verzii 2, v dokumente RFC 2328 z roku 1998 pre IPv4 siete a súčasne existuje jeho prispôsobená verzia 3, definovaná v dokumente RFC 5340 z roku 2008 určená pre IPv6 siete.

Organizácia IETF v súčasnosti spravuje 2 pracovné skupiny (Working Group), ktoré sa zaoberajú OSPF protokolom. Od 1. marca 1988 išlo o pracovnú skupinu OSPF WG, ktorá 1. marca 2018 zanikla. Pokračovateľkou tejto skupiny je pracovná skupina LSR WG, ktorá vznikla 23. januára 2018. V súčasnosti zastrešuje nielen protokol OSPF, ale aj protokol IS-IS.

Dokumenty RFC

Nasledujúci zoznam dokumentov RFC popisujúcich OSPF protokol. Tento zoznam nie je úplný a je priebežne dopĺňaný a aktualizovaný.